20210912000044afa.jpg ④清水橋下流右岸花壇のハナトラノオCIMG9259 (2)